Sendikacılığın güncel sorunları /

Koç, Yıldırım.

Sendikacılığın güncel sorunları / Yıldırım Koç. - Ankara : Öteki Yayınevi, 1995. - 223 s. 19 cm.

9758012088


Sendikacılık

331.88 / KOÇ 1995