Sorunlar ve görüşler /

Sorunlar ve görüşler / - Ankara : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), - 204 s. 23 cm. - TİSK inceleme yayınları 6 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayın No 130 .


Çalışma Hayatı
İşgücü
İşsizlik

331.88 / SOR