Türk-İş Yönetim Kurulu'na sunulan icra kurulu mali raporu Nisan 1980 Ankara /

Türk-İş Yönetim Kurulu'na sunulan icra kurulu mali raporu Nisan 1980 Ankara / - Ankara : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 1980. - 37 s. 33 cm.


İcra Kurulu Raporları
Mali Raporlar
Türk-İş

331.8806 / TÜR 1980