Üçlü anlaşmalar, ekonomik ve sosyal konseyler (Gelişmiş ülke uygulamaları ve Türkiye) /

Üçlü anlaşmalar, ekonomik ve sosyal konseyler (Gelişmiş ülke uygulamaları ve Türkiye) / - Ankara : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), - 60 s. 24 cm. - TİSK inceleme yayınları 17 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayın No 158 .


Ekonomik Durum

330 / ÜÇL