Türkiye'de ve OECD ülkelerinde enerji girdi fiyatları ve enerji girdilerine ilişkin vergi oranları /

Türkiye'de ve OECD ülkelerinde enerji girdi fiyatları ve enerji girdilerine ilişkin vergi oranları / - Ankara : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 1994. - 32 s. tbl 23 cm. - TİSK inceleme yayınları 9 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayın No 135 .


Enerji
Vergi

336.2 / TÜR 1994