Türk vergi sisteminin temel sorunları ve bir reform önerisi /

Uluatam, Özhan.

Türk vergi sisteminin temel sorunları ve bir reform önerisi / Özhan Uluatam, Ramazan Taş, Meltem Kayıran Dikmen. - Ankara : Türk Harb-İş Sendikası, 1995. - 118 s. tbl 24 cm.


Vergi

336.2 / ULU 1995