Krizden çıkış için zorunlu istikamet vergi ve bürokrasi reformları /

Krizden çıkış için zorunlu istikamet vergi ve bürokrasi reformları / - Ankara : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 2001. - 79 s. tbl 22 cm. - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 210 .


Bürokrasi
Vergi

336.2 / KRI 2001