Üretime yönelik vergi ve diğer yasal yükümlülükler (Çalışma hayatı bakımından) /

Üretime yönelik vergi ve diğer yasal yükümlülükler (Çalışma hayatı bakımından) / - Ankara : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 1997. - 43 s. 24 cm. - TİSK İnceleme Yayınları 21 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 172 .


Üretim
Vergi

336.2 / ÜRE 1997