Yargıtayın iş hukukuna ilişkin kararlarının değerlendirilmesi 2003 /

Yargıtayın iş hukukuna ilişkin kararlarının değerlendirilmesi 2003 / düz. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi. - Ankara : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 2005. - 331 s. 24 cm.

9750046307


İş Hukuku

334.01 / YAR 2005