Gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye'nin çekinceleri, Avrupa Birliği müzakere sürecinde avrupa sosyal modeli ve sendikal haklar uluslararası sempozyumu 3-4 Ekim 2006, Ankara /

Gülmez, Mesut.

Gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye'nin çekinceleri, Avrupa Birliği müzakere sürecinde avrupa sosyal modeli ve sendikal haklar uluslararası sempozyumu 3-4 Ekim 2006, Ankara / Mesut Gülmez. - Ankara : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 2006. - 39 s. 20 cm.

TÜRK-İŞ Dergisi'nin (Temmuz - Ekim 2006, Sayı:373) ekidir.


Avrupa Birliği

341.76 / GÜL 2006