Yargıtayın iş hukukuna ilişkin kararlarının değerlendirilmesi 2005 /

Yargıtayın iş hukukuna ilişkin kararlarının değerlendirilmesi 2005 / düz. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi . - Ankara : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 2007. - 365 s. 24 cm.

9789750046360


İş Hukuku

344.01 / YAR 2007