Türkiye'nin kentsel çevre altyapısı (atıksu bertarafı) yatırım ihtiyacı, fayda-maliyet analizleri ve strateji önerisi (2002-2023) /

Esen, Sıtkı Ersin.

Türkiye'nin kentsel çevre altyapısı (atıksu bertarafı) yatırım ihtiyacı, fayda-maliyet analizleri ve strateji önerisi (2002-2023) / Sıtkı Ersin Esen. - Ankara : Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Sosyal Fiziki Altyapı Dairesi Başkanlığı, 2002. - 140 s. 24 cm. - DPT 2656 .

Uzmanlık tezi

9751932475


Yatırım - Yatırımlar

332.6 / ESE 2002