Türkiye'de kayıtdışı ekonomi /

Tandırcıoğlu, Ayşegül Şimşek.

Türkiye'de kayıtdışı ekonomi / Ayşegül Şimşek Tandırcıoğlu. - Ankara : Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Stratejik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı, 2002. - 43 s. tbl 26 cm. - DPT 2661 .

9751932629


Kayıt Dışı İstihdam

338 / TAN 2002