Türkiye'de siyasi parti ve hükümet programlarında çalışma yaşamı /

Ekinci, Yusuf.

Türkiye'de siyasi parti ve hükümet programlarında çalışma yaşamı / Yusuf Ekinci, Naci Önsal. - Güncelleştirilmiş 2. basım - Ankara : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 2010. - 456 s. : 24 cm.


Çalışma Hayatı

331.25 / EKI 2010