Petrol sanayiinde dikey bütünleşme ve Türkiye'de uygulanabilirliği /

Özel, Pınar.

Petrol sanayiinde dikey bütünleşme ve Türkiye'de uygulanabilirliği / Pınar Özel. - Ankara : Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, 2003. - 130 s. tbl 23 cm. - DPT 2673 .

9751933676


Petrol Sanayii - Türkiye

338.2728 / ÖZE 2003