Denizli ve Gaziantep illeri imalat sanayiinin yapısı /

Denizli ve Gaziantep illeri imalat sanayiinin yapısı / haz. Adil Temel, Suat Özeren, Rahmi Ulu, Ercan Boyar. - Ankara : Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2002. - 155 s. tbl 27 cm. - DPT 2650 .

9751929830


İmalat Sanayii

338.47 / DEN 2002