Dünyada ve Türkiye'de tekstil-hazır giyim sektörleri ve Türkiye'nin rekabet gücü /

Kanoğlu, Neşe.

Dünyada ve Türkiye'de tekstil-hazır giyim sektörleri ve Türkiye'nin rekabet gücü / Neşe Kanoğlu, Ç. Emrah Öngüt. - Ankara : Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Sanayi Dairesi Başkanlığı, 2003. - 55 s. tbl 27 cm. - DPT 2668 .

9751933374


Hazır Giyim
Rekabet Gücü
Tekstil

338.6048 / KAN 2003