Türk iş hukuku ve mukayeseli hukukta sendika yöneticiliği /

Baybora, Dilek.

Türk iş hukuku ve mukayeseli hukukta sendika yöneticiliği / Dilek Baybora. - Ankara : Kamu-İş, 2001. - xix, 194 s. 24 cm.

Kaynakça: 185-193. ss


Sendika Yöneticiliği--İş Hukuku--Türkiye
Sendika Yöneticiliği--Mukayeseli hukuk--Türkiye

346.56107 / BAY 2001