Türk iş hukuku mevzutına göre iş uyuşmuzlıklarının halli /

Crane, Bertram R.

Türk iş hukuku mevzutına göre iş uyuşmuzlıklarının halli / Bertram R. Crane. - Ankara : Prodüktivite Merkezi, 1965. - 303 s. 24 cm.


İş Hukuku

344.01 / CRA 1965