İller ve bölgeler itibariyle gayri safi yurtiçi hasıladaki gelişmeler (1987-2000) /

Kaymak, Cemalettin.

İller ve bölgeler itibariyle gayri safi yurtiçi hasıladaki gelişmeler (1987-2000) / Cemalettin Kaymak, Rasim Akpınar, Ahmet Kındap. - Ankara : Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, 2003. - 590 s. tbl 28 cm. - DPT 2676 .

9751933730


Ekonomik Kalkınma

338.9 / KAY 2003