2821 sayılı sendikalar ve 2822 sayılı toplu iş sözleşme, grev ve lokavt yasaları /

2821 sayılı sendikalar ve 2822 sayılı toplu iş sözleşme, grev ve lokavt yasaları / - Ankara : Türk-iş, [1990?]. - 128 s. : 16 cm. - Türk-İş Yayınları no. 154 .


İş Hukuku

344.01 / 282 1990