Çevre : özel ihtisas komisyonu raporu /

Çevre : özel ihtisas komisyonu raporu / T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı. - Ankara : Başbakanlık DPT Müsteşarlığı, 1994. - 201 s. 23 cm. - Başbakanlık DPT Müsteşarlığı yayın no: DPT: 2360 .

9751909406


Çevre

363.706 / BAŞ 1994