Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 274 sayılı sendikalar kanunu ile ilgili içtihat ve mahkeme kararları ve işkolları yönetmeliği /

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 274 sayılı sendikalar kanunu ile ilgili içtihat ve mahkeme kararları ve işkolları yönetmeliği / derleyen: Selahattin Çıngı. - Ankara : Türkiye Maden İşçi Sendikaları Federasyonu, 1979. - 382 s. 24 cm. - Türkiye Maden İşçi Sendikaları Federasyonu yayınları no. 14 .


Sendikalar--Hukuk ve yasama--Türkiye.
Trade-Unions--Law And Legislation--Turkey.

342 / TÜR 1979