Memur sendikalarının yasal düzeni için öneri ve dayanaklar : 657 S.K. da ve TCK'de değişiklik önerileri insan hakları belge ve sözleşmeleri. /

Memur sendikalarının yasal düzeni için öneri ve dayanaklar : 657 S.K. da ve TCK'de değişiklik önerileri insan hakları belge ve sözleşmeleri. / - Ankara : Eğitim-İş, 1992. - 39 s. 24 cm.


Memur Sendikaları

331.88113512 / EĞI 1992