Sermaye hareketleri ve kısa vadeli sermaye hareketlerinin modellenmesi Türkiye örneği /

Kaya, Yasemin Türker.

Sermaye hareketleri ve kısa vadeli sermaye hareketlerinin modellenmesi Türkiye örneği / Yasemin Türker Kaya. - Ankara : Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 1998. - 157 s. tbl 23 cm. - DPT 2487 .

9751920337


Sermaye Hareketleri

339 / KAY 1998