Avrupa Birliği'ndeki ekonomik yavaşlamanın Türkiye'nin sektörel ihracatına etkisi /

Özsan, Adile Gülin.

Avrupa Birliği'ndeki ekonomik yavaşlamanın Türkiye'nin sektörel ihracatına etkisi / Adile Gülin Özsan. - Ankara : Kalkınma Bakanlığı, 2013. - 141 s. : tbl. 24 cm. - T.C Kalkınma Bakanlığı yayın no: 2856 .

Dizin vardır İlkin tez olarak sunulmuştur

Kaynakça: 133-140. ss

9786054667512


Avrupa Birliği--Ekonomik İlişkiler--Türkiye

337.56104 / ÖZS 2013