"Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Avrupa Sosyal Modeli ve Sendikal Haklar" Uluslararası Sempozyumu, 3-4 Ekim 2006, Ankara /

"Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Avrupa Sosyal Modeli ve Sendikal Haklar" Uluslararası Sempozyumu, 3-4 Ekim 2006, Ankara / [düzenleyen]: Türk-İş ; [yayına hazırlayan]: Hasan Tahsin Benli. - Ankara : Türk-İş, 2007. - 199 s. : res. 20 cm.

İngilizce eseradı: International Symposium on "European Social Model and Trade Union Rights Within the EU Negotiations" 3rd-4th of October 2006, Ankara

9789750046339


Sendikal Haklar--Sempozyumlar

331.8 / AVR 2007