İşsizlik sigortası konusunda görüş ve öneriler /

İşsizlik sigortası konusunda görüş ve öneriler / hazırlayan: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. - [Ankara] : TİSK, [1993?]. - 445 s. : tbl. 24 cm. - TİSK inceleme yayınları .


İşsizlik Sigortası

368.44 / IŞS 1993