Kaçak işçilikle mücadele sorunlar-öneriler /

Koç, Yıldırım.

Kaçak işçilikle mücadele sorunlar-öneriler / Yıldırım Koç. - Ankara : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 2000. - 64 s. 16 cm. - Türk-İş Eğitim Yayınları 57 .

Küçük yayınlar


Kaçak İşçilik

331.011 / KOÇ 2000