Çeşitli ülkelerde ve bizde demiryolu işçisi /

Çeşitli ülkelerde ve bizde demiryolu işçisi / - Ankara : Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası, 1969. - 159 s. 24 cm. - DYF-iş yayınları 19 .


İşçiler

331.11 / ÇEŞ 1969