Devlet memurları kanunu ve işçinin durumu /

Devlet memurları kanunu ve işçinin durumu / - Ankara : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), - 42 s. 33 cm. - Türk-İş Yayınları 44 .


Devlet Memurları Kanunu
İşçiler

331.11 / DEV