Türkiye'de işçi sınıfının yapısı /

Koç, Yıldırım.

Türkiye'de işçi sınıfının yapısı / Yıldırım Koç. - Ankara : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 1999. - 64 s. 16 cm. - Türk-İş Eğitim Yayınları 32 .

Küçük yayınlar


İşçiler

331.11 / KOÇ 1999