Türkiye VI. vergi kongresi kriz ekonomisi ve kamu maliyesi, 19-20 Nisan 2002 İstanbul /

Türkiye VI. vergi kongresi kriz ekonomisi ve kamu maliyesi, 19-20 Nisan 2002 İstanbul / düz. İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği. - İstanbul : İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği, 2002. - 292 s. 24 cm.


Kamu Maliyesi
Vergi

336.2 / TÜR 2002