Yüksek hakem kurulunca yenilenen toplu iş sözleşmeleri işçi ücretleri analizi (1984-1985)-II /

Yüksek hakem kurulunca yenilenen toplu iş sözleşmeleri işçi ücretleri analizi (1984-1985)-II / haz. Saim Kaptan..[ ve başkaları]. - Ankara : Devlet Planlama Teşkilatı, 1987. - III, 57 s. tbl 28 cm. - DPT DPT:2109-SPB:407 .


Toplu İş Sözleşmeleri
Ücretler

331.21 / YÜK 1987