Memur işçi ve emeklilerin nominal ücret serileri (1963-1987) /

Memur işçi ve emeklilerin nominal ücret serileri (1963-1987) / - Ankara : Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı, 1988. - 65 s. tbl 28 cm. - DPT DPT:2119-SPB:411 .


Ücretler

331.21 / MEM 1988