Hükümet programlarında çalışma yaşamı (1991-1999) /

Koç, Canan.

Hükümet programlarında çalışma yaşamı (1991-1999) / Canan Koç. - Ankara : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 1999. - 64 s. 16 cm. - Türk-İş Eğitim Yayınları 25 .

Küçük Yayınlar


Çalışma Hayatı

331.25 / KOÇ 1999