Türkiye'de ve Dünya'da mesleki eğitim : Türk özel sektörünün karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri /

Türkiye'de ve Dünya'da mesleki eğitim : Türk özel sektörünün karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri / - Ankara : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), - 100 s. 24 cm. - TİSK İnceleme Yayınları 20 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 168 .


Mesleki Eğitim

331.2592 / TÜR