Hükümet-işçi-işveren kesimleri arasında uzlaşma ve üçlü anlaşmalar /

Hükümet-işçi-işveren kesimleri arasında uzlaşma ve üçlü anlaşmalar / - Ankara : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 1999. - 39 s. tbl 23 cm. - TİSK inceleme yayınları 23 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayın No 184 .


Endüstriyel İlişkiler
Sendikacılık

331.8 / HÜK 1999