Türkiye'de sendikalaşma hakkı ve ILO ilkeleri /

Koç, Yıldırım.

Türkiye'de sendikalaşma hakkı ve ILO ilkeleri / Yıldırım Koç. - Ankara : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 1999. - 64 s. 16 cm. - Türk-İş Eğitim Yayınları 31 .

Küçük yayınlar


Ilo
Sendika Hakkı

331.8 / KOÇ 1999