Türkiye'de işçiler ve sendikalar (Tarihten sayfalar) /

Koç, Yıldırım.

Türkiye'de işçiler ve sendikalar (Tarihten sayfalar) / Yıldırım Koç. - Ankara : Türkiye Yol-İş Sendikası, 2000. - 400 s. 22 cm.


İşçiler
Sendikalar

331.8 / KOÇ 2000