Sendikal alanda güncel gelişmeler (Değinmeler, tartışmalar) /

Koç, Yıldırım.

Sendikal alanda güncel gelişmeler (Değinmeler, tartışmalar) / Yıldırım Koç. - Ankara : [yayl.y.], 1997. - 305 s. 22 cm.


Sendikacılık
Sendikalar

331.8 / KOÇ 1997