Sendikacılığın güncel sorunları ve çözüm önerileri /

Koç, Yıldırım.

Sendikacılığın güncel sorunları ve çözüm önerileri / Yıldırım Koç. - Ankara : Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez-Koop-İş), 1998. - 95 s. 16 cm. - Tez-Koop-İş Eğitim Yayınları 19 .


Sendikacılık
Sendikalar

331.8 / KOÇ 1998