Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi tarihi /

Koç, Yıldırım.

Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi tarihi / Yıldırım Koç. - Ankara : Türkiye Yol-İş Sendikası, 2003. - 416 s. 20 cm.


İşçiler
Sendikacılık Tarihi
Sendikal Hareket

331.8 / KOÇ 2003