Images for Sendikacılığın güncel sorunları / Koç, Yıldırım.