Images for Türkiye'de işçi sınıfının yapısı / Koç, Yıldırım.