Images for Deri işçilerinin sorunları / Okur, Selahattin.