Images for Sendikacılık ve siyaset / Işıklı, Alpaslan.